ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่  แบบติดผนัง (Wall Type)

BTU (บีทียู) 

ท่อน้ำยา 

สายไฟ

สวิสเบเกอร์

ค่าติดตั้ง

9000 - 16000 

4 เมตร

10 เมตร 

1 ชุด

3,000

16001 - 24000

4 เมตร

10 เมตร 

1 ชุด 

3,500

24001 - 32000

4 เมตร

10 เมตร 

1 ชุด

4,000

32001 - 38000

4 เมตร

10 เมตร 

1 ชุด

4,500

38001-48000

4 เมตร

10 เมตร 

 

5,500

 

       

หมายเหตุ:ให้ขาแขวนคอยล์ร้อน1ชุด,ท่อน้ำไม่เกิน10เมตร,พันเทปหุ้มท่อ,รับประกันงาน  

 

 

 

 

 

 

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่  แบบตั้งแขวน (Floor & Ceiling Type)

BTU (บีทียู) 

ท่อน้ำยา 

สายไฟ

สวิสเบเกอร์

ค่าติดตั้ง

9000 - 16000 

4 เมตร

10 เมตร 

1 ชุด

4,500

16001 - 24000

4 เมตร

10 เมตร 

1 ชุด 

4,500

24001 - 38000

4 เมตร

10 เมตร 

1 ชุด

5,500

 38001 - 48000

4 เมตร

10 เมตร 

 

6,500

48001 - 56000

4 เมตร

10 เมตร 

 

7,500

56001 - 60000

4 เมตร

10 เมตร 

 

8,500

 

หมายเหตุ: ให้ขาแขวนคอยล์ร้อน 1 ชุด,ท่อน้ำทิ้งไม่เกิน  10 เมตร,พันเทปหุ้มท่อ,รับประกันงาน 90 วัน

 

 

 

 

 

 

ส่วนเกินในการติดตั้ง

BTU (บีทียู) 

ท่อน้ำยา/เมตร 

สายไฟ/เมตร 

รางครอบ/เมตร

ขายาง

9000 - 16000

450

55

350

0

16001 - 24000

550

60

350

0

24001 - 32000

650

60 

350

0

32001 - 48000

650

80 

350

0

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการติดตั้ง 

 

 

 

 

> ให้ท่อน้ำยา 4 เมตร

 

 

 

 

>>>  ขนาด   9000-16000 บีทียู ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ  450.-

>>>  ขนาด 16001-24000 บีทียู ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ  550.-

>>>  ขนาด 24000-48000 บีทียู ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ  650.-

> ให้สายไฟ 10 เมตร 

 

 

 

 

>>>  ขนาด   9000-16000 บีทียู ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ  55.-

>>>  ขนาด 16001-32000 บีทียู ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ  60.-

>>>  ขนาด 32001-48000 บีทียู ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ  80.-

> ให้เบรกเกอร์ 1 ชุด สำหรับแอร์ขนาด 9000 - 38000 BTU

 

 

 

 

>>>   กรณี กรีดปูนฝังท่อ คิดราคา 450 บาท / เมตร 

 รับประกันการติดตั้ง 90 วัน

 

 

>>>

>>>

บริการหลังการขาย 

 

 

 

 

>>>   ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ค่าบริการครั้งละ 300.-/ชุด  

 

 

 

 

 

ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง

 

 

 

 

 

 

ขนาดบีทียู

ราคา/บาท

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

การเดินท่อ

รับประกัน

9,000-17,000

2,000

4 เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

18,001-25,000

2,500

4 เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

25,001-32,000

3,500

4 เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

32,001-38,000

4,500

4 เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

38,001-48,000

5,500

4 เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง   (คิดเพิ่ม เมตรละ)

 

 

 

 

 

 

ขนาดบีทียู

ท่อน้ำยา

สายไฟ

รางครอบท่อ

กรีดปูนฝังท่อ

 

 

9,000-17,000

450 บาท

55 บาท

250 บาท

450 บาท

 

 

18,001-25,000

550 บาท

60 บาท

250 บาท

450 บาท

 

 

25,001-32,000

650 บาท

60 บาท

250 บาท

450 บาท

 

 

32,001-38,000

650 บาท

80 บาท

250 บาท

450 บาท

 

 

38,001-48,000

650 บาท

80 บาท

250 บาท

450 บาท

 

 

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น/คอยล์เปลือย

 

 

 

 

 

 

ขนาดบีทียู

ราคา/บาท

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

การเดินท่อ

รับประกัน

9,000-17,000

4,500

4 เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

18,001-25,000

4,500

4 เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

25,001-32,000

5,500

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

32,001-38,000

5,500

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

38,001-48,000

6,500

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

48,001-56,000

7,500

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

56,001-60,000

8,500

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

60,001-80,000

11,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

80,001-120,000

18,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

120,001-2000,000

25,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

200,001-600,000

35,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น /คอยล์เปลือย (คิดเพิ่ม เมตรละ)

 

 

 

 

 

 

ขนาดบีทียู

ท่อน้ำยา

สายไฟ

รางครอบท่อ

กรีดปูนฝังท่อ

 

 

9,000-17,000

450 บาท

55 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

18,001-25,000

450 บาท

60 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

25,001-32,000

550 บาท

60 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

32,001-38,000

600 บาท

80 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

38,001-48,000

650 บาท

80 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

48,001-56,000

700 บาท

100 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

56,001-60,000

750 บาท

100 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

60,001-80,000

900 บาท

120 บาท

500 บาท

450 บาท

 

 

80,001-120,000

1,200 บาท

120 บาท

500 บาท

450 บาท

 

 

120,001-200,000

1,500 บาท

140 บาท

600 บาท

450 บาท

 

 

200,001-600,000

1,900 บาท

140 บาท

600 บาท

450 บาท

 

 

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ  สี่ทิศทาง  Cassette Type

 

 

 

 

 

 

ขนาดบีทียู

ราคา/บาท

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

การเดินท่อ

รับประกัน

9,000-17,000

6,000

4 เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

18,001-25,000

6,000

4 เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

25,001-32,000

8,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

32,001-38,000

8,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

38,001-48,000

8,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

48,001-56,000

9,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

56,001-60,000

10,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

60,001-80,000

12,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ  สี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)

 

 

 

 

 

 

ขนาดบีทียู

ท่อน้ำยา

สายไฟ

รางครอบท่อ

กรีดปูนฝังท่อ

 

 

9,000-17,000

450 บาท

45 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

18,001-25,000

550 บาท

60 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

25,001-32,000

550 บาท

60 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

32,001-38,000

600 บาท

80 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

38,001-48,000

650 บาท

80 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

48,001-56,000

700 บาท

100 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

56,001-60,000

750 บาท

100 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

60,001-80,000

900 บาท

120 บาท

500 บาท

450 บาท

 

 

ค่าเดินท่อลม แอร์คอยลล์เปลือยฝังในฝ้า ระยะท่อลม 1- 4 เมตร

 

 

 

 

 

 

1. เดินท่อลม

 

 

 

 

 

 

2. ช่องส่งลมเย็น

 

 

 

 

 

 

3. ช่องรีเทิร์นแอร์

 

 

 

 

 

 

4. ชุดควบคุมอุณหภูมิ

 

 

 

 

 

 

ขนาดบีทียู

 

ราคา

 

 

ท่อลมเกิน 4เมตร

 

 

1หัวจ่าย

2หัวจ่าย

3หัวจ่าย

4หัวจ่าย

คิดเพิ่มเมตรละ

 

9,000-17,000

8,000

11,000

14,000

17,000

2,000

 

18,001-25,000

10,000

13,000

16,000

19,000

2,500

 

25,001-32,000

12,000

15,000

18,000

21,000

3,000

 

32,001-38,000

14,000

19,000

24,000

29,000

3,500

 

38,001-48,000

16,000

21,000

26,000

31,000

4,000

 

48,001-56,000

18,000

23,000

28,000

33,000

4,500

 

56,001-60,000

20,000

25,000

30,000

35,000

5,000

 

60,001-80,000

22,000

30,000

38,000

46,000

5,500

 

80,001-120,000

24,000

32,000

40,000

48,000

6,000

 

120,001-2000,000

26,000

34,000

42,000

50,000

6,500

 

200,001-600,000

28,000

36,000

44,000

52,000

7,000

 

 

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น/คอยล์เปลือย

 

 

 

 

 

 

ขนาดบีทียู

ราคา/บาท

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

การเดินท่อ

รับประกัน

9,000-17,000

3,000

4 เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

18,001-25,000

3,500

4 เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

25,001-32,000

4,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

32,001-38,000

4,500

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

38,001-48,000

6,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

48,001-56,000

7,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

56,001-60,000

8,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

60,001-80,000

11,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

80,001-120,000

18,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

120,001-2000,000

25,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

200,001-600,000

35,000

เมตร

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

120วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น /คอยล์เปลือย (คิดเพิ่ม เมตรละ)

 

 

 

 

 

 

ขนาดบีทียู

ท่อน้ำยา

สายไฟ

รางครอบท่อ

กรีดปูนฝังท่อ

 

 

9,000-17,000

350 บาท

45 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

18,001-25,000

450 บาท

60 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

25,001-32,000

550 บาท

60 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

32,001-38,000

600 บาท

80 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

38,001-48,000

650 บาท

80 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

48,001-56,000

700 บาท

100 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

56,001-60,000

750 บาท

100 บาท

300 บาท

450 บาท

 

 

60,001-80,000

900 บาท

120 บาท

500 บาท

450 บาท

 

 

80,001-120,000

1,200 บาท

120 บาท

500 บาท

450 บาท

 

 

120,001-200,000

1,500 บาท

140 บาท

600 บาท

450 บาท

 

 

200,001-600,000

1,900 บาท

140 บาท

600 บาท

450 บาท

 

 

 

 

 

ค่าเดินท่อลม แอร์คอยลล์เปลือยฝังในฝ้า ระยะท่อลม 1- 4 เมตร

 

 

 

 

 

1. เดินท่อลม

 

 

 

 

 

2. ช่องส่งลมเย็น

 

 

 

 

 

3. ช่องรีเทิร์นแอร์

 

 

 

 

 

4. ชุดควบคุมอุณหภูมิ

 

 

 

 

 

ขนาดบีทียู

 

ราคา

 

 

ท่อลมเกิน 4เมตร

 

1หัวจ่าย

2หัวจ่าย

3หัวจ่าย

4หัวจ่าย

คิดเพิ่มเมตรละ

9,000-17,000

8,000

11,000

14,000

17,000

2,000

18,001-25,000

10,000

13,000

16,000

19,000

2,500

25,001-32,000

12,000

15,000

18,000

21,000

3,000

32,001-38,000

14,000

19,000

24,000

29,000

3,500

38,001-48,000

16,000

21,000

26,000

31,000

4,000

48,001-56,000

18,000

23,000

28,000

33,000

4,500

56,001-60,000

20,000

25,000

30,000

35,000

5,000

60,001-80,000

22,000

30,000

38,000

46,000

5,500

80,001-120,000

24,000

32,000

40,000

48,000

6,000

120,001-2000,000

26,000

34,000

42,000

50,000

6,500

200,001-600,000

28,000

36,000

44,000

52,000

7,000

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด