ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ค่าซ่อมรั่วเครื่องปรับอากาศ

 

ค่าซ่อมรั่วพร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ

 

รายการ 

ราคา

ระยะเวลา

 

ขนาด 9,000 - 20,000 บีทียู

1,850

2 ช.ม

 

ขนาด 25,000 - 28,000 บีทียู

2,500

2 ช.ม.

 

ขนาด 33,000 - 38,000 บีทียู

2,700

2 ช.ม.

 

ขนาด 39,000 - 48,000 บีทียู

4,000

2 ช.ม.

 

ขนาด 49,000 - 60,000 บีทียู

4,500

2 ช.ม.

 

พร้อมระบุตำแหน่งที่ประกัน ที่รั่วให้เห็นเด่นชัด พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้น ไล่ระบบ/แว็คคั่ม/เติมน้ำยา

ค่าตัดระบบทั้งชุดนำเข้าบริษัทเพื่อตรวจรอยรั่ว

ค่าซ่อมรั่วพร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ

 

 

รายการ 

ราคา

ระยะเวลา

 

 

ขนาด 19,000 - 20,000 บีทียู

2,500

3 วัน

 

 

ขนาด 25,000 - 28,000 บีทียู

2,800

3 วัน

 

 

ขนาด 33,000 - 38,000 บีทียู

3,100

3 วัน

 

 

ขนาด 39,000 - 48,000 บีทียู

4,500

3 วัน

 

 

ขนาด 49,000 - 60,000 บีทียู

5,800

3 วัน

 

 

พร้อมระบุตำแหน่งที่ประกัน ที่รั่วเห็นเด่นชัด     

 

พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้น  ไล่ระบบ / แว็คคั่ม / เติมน้ำยา หรือติดตั้งใหม่ในตำแหน่งเดิม