ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI

 

เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI แบบติดผนังรุ่น ECO

 

 

รุ่น

เบอร์

บีทียู

ราคา

ECO-09

5

9,265

13,900

ECO-12

5

12,196

16,500

ECO-18

5

18,255

22,900

ECO-25

5

24,900

26,900

 

                                                คุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศ Saijo Denki รุ่น Eco

 

 

 

 

เครื่องปรับอากาศ SAIKO DENKI แบบติดผนังรุ่น SUPER A.P.S 

 

รุ่น

เบอร์

บีทียู

ราคา

SUPER APS 10

5

9,265

18,000

SUPER APS 13

5

13,688

20,900

SUPER APS 16

5

15,241

24,500

SUPER APS 18

5

18,181

26,700

SUPER APS 26

5

25,910

32,900

SUPER APS 30

5

30,441

42,900

SUPER APS 30T

5

30,148

42,900

SUPER APS 33

5

33,437

47,900

SUPER APS  33T

5

33,352

47,900

SUPER APS 36

5

36,221

54,700

SUPER APS 36T

5

37,368

54,900

                                                 คุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศ Saijo Denki รุ่น Super APS

 

เครื่องปรับอากาศ Saijo Denki แบบติดผนังรุ่น GRAND HYBRID 

 

รุ่น

เบอร์

บีทียู

ราคา

GRAND HYBRID  12

5

11,200

27,500

GRAND HYBRID 15

5

14,268

29,900

GRAND HYBRID 20

5

19,400

34,700

GRAND HYBRID 25

5

25,400

42,900

GRAND HYBRID 30

5

30,200

51,500

 

 

 

 

 

 

เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI แบบติดผนังรุ่น SLIM HYBRID 

รุ่น

เบอร์

บีทียู

ราคา

SLIM HYBRID 10

5

9,453

21,500

SLIM HYBRID 14

5

13,982

26,500

 

                                                           คุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศ Saijo Denki รุ่น Slim Hybrid

 

เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI แบบตั้งแขวนรุ่น SUPER PIONEER UNVERSEL

 

รุ่น

เบอร์

บีทียู

ราคา

SJ-U13

5

13,023

23,500

SJ-U18

5

18,000

28,900

SJ-U24

5

23,228

35,500

 

                                       คุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศ Saijo Denki แบบตั้งแขวนรุ่น Super Pioneer Universel

 

 

เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI แบบตั้งแขวนรุ่น SUPER UNIVERSAL ECONOMICAL

 

รุ่น

เบอร์

บีทียู

ราคา

SUE-13

5

13,081

22,500

SUE-18

5

18,000

25,500

SUE-25

5

25,481

31,500

SUE-30

5

30,892

42,900

SUE-30S

4

30,300

38,900

SUE-33

5

32,936

43,900

SUE-33S

4

33,000

39,500

SUE-38

5

37,408

48,900

SUE-38S

5

38,200

44,500

SUE-44

4

44,000

55,000

SUE-52

4

51,000

61,500

SUE-60

4

60,000

64,500

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด