ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เครื่องปรับอากาศ TRANE


  

เครื่องปรับอากาศ TRANE ประเภท แบบติดผนัง Triple E  

ลำดับที่

MODEL

ประหยัดไฟ

BTU

ราคา

1

TTK509BB5 / MCW509BB5

5

9,400

13,900

2

TTK512BB5 / MCW512BB5

5

12,600

15,900

3

TTK515BB5 / MCW518BB5

5

15,200

20,900

4

TTK518BB5 / MCW518BB5

5

18,800

23,600

5

TTK524BB5 / MCW524BB5

5

24,100

34,900

6 TTK5306B5/MCW5306B5 5 30,300 48,800

 

>>รับประกันอะไหล่ ปี คอมเพรสเซอร์ 7 ปี

 

เครื่องปรับอากาศ TRANE ประเภท แบบติดผนังเบอร์5 รุ่น High-wall

ลำดับที่

MODEL

ประหยัดไฟ

BTU

ราคา

1

TTK530MB / MCW5306B

-

30,000

39,000

2

TTK536MB / MCW5366B (220)

-

36,000

45,200

3

TTK536MD / MCW5366B (380)

-

36,000

45,200

>>รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

 

เครื่องปรับอากาศ TRANE ประเภท แบบตั้งแขวน เบอร์ รุ่น New Stylus 

ลำดับที่

MODEL

ประหยัดไฟ

BTU

ราค

1

TTK512LB5 / MCX512GB5W รีโมทมีสายดิจิตอล

5

13,100

21,500

2

TTK512LB5 / MCX512GB5R รีโมทไร้สาย

5

13,100

22,500 

3

TTK518LB5 / MCX518GB5W รีโมทมีสายดิจิตอล

5

18,900

29,500

4

TTK518LB5 / MCX518GB5R รีโมทไร้สาย

5

18,900

30,500

5

TTK524LB5 / MCX524GB5W รีโมทมีสายดิจิตอล

5

25,300

34,000

6

TTK524LB5 / MCX524GB5R รีโมทไร้สาย

5

26,000

35,500

7

TTK530KB5 / MCX530GB5W รีโมทมีสายดิจิตอล

5

30,100

38,500

8

TTK530KB5 / MCX530GB5R รีโมทไร้สาย

5

30,100

39,900

9

TTK536KB5 / MCX536GB5W รีโมทมีสายดิจิตอล

5

37,100

46,500

10

TTK536KB5 / MCX536GB5R รีโมทไร้สาย

5

37,100

47,500

11

TTK536KD5 / MCX536GB5W (380) รีโมทมีสายดิจิตอล

5

37,300

48,900

12

TTK536KD5 / MCX536GB5R (380) รีโมทไร้สาย

5

37,300

49,500

13

TTK042KD5 / MCX042GB5W (380) รีโมทมีสายดิจิตอล

5

40,900

52,900

14

TTK042KD5 / MCX042GB5R (380) รีโมทไร้สาย

5

40,900

53,900

>>รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี


 

เครื่องปรับอากาศ TRANE รุ่น New stylus ประเภท แบบตั้งแขวน รีโมทไร้สาย  

ลำดับที่

MODEL

ประหยัดไฟ

BTU

ราคา

1

TTK512PB / MCX512GB (R) 

-

12,000

20,500

2

TTK515LB / MCX518GB (R)

-

15,000

23,900

3

TTK518LB / MCX518GB (R) 

-

18,000

25,900

4

TTK524LB / MCX524GB (R)

-

24,000

28,900

5

TTK530KB / MCX530GB (R) 

-

30,000

37,900

6

TTK536KB / MCX536GB (R) 

-

36,000

39,900

7

TTK536KD / MCX536GB (R) (380)

-

36,000

41,900

8

TTK042KD / MCX042GB (R) (380)

-

 42,000 

49,900

9

TTK048KD / MCX048GB (R) (380)

-

48,000

55,900

10

TTK060KD / MCX060GB (R) (380)

-

60,000

65,500

>>รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

 

 

เครื่องปรับอากาศ TRANE รุ่น New stylus ประเภท แบบตั้งแขวน รีโมทมีสายดิจิตอล  

ลำดับที่

MODEL

ประหยัดไฟ

BTU

ราคา

1

TTK512PB / MCX512GB (W) 

-

12,000

20,300

2

TTK515LB / MCX518GB (W)

-

15,000

23,600

3

TTK518LB / MCX518GB (W) 

-

18,000

25,900

4

TTK524LB / MCX524GB (W)

-

24,000

28,700

5

TTK530KB / MCX530GB (W)  

-

30,000

36,800

6

TTK536KB / MCX536GB (W)

-

36,000

40,900

7

TTK536KD / MCX536GB (W) (380)

-

36,000

41,900

8

TTK042KD / MCX042GB (W) (380)

-

42,000 

47,900

9

TTK048KD / MCX048GB (W) (380)

-

48,000

56,500

10

TTK060KD / MCX060GB (W) (380)

-

60,000

63,500

>>รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

 

 

เครื่องปรับอากาศ TRANE ประเภท แบบฝังฝ้า4 ทิศทาง 

ลำดับที่

MODEL

ประหยัดไฟ

BTU

ราคา

1

TTK518LB / MCC5181B

-

18,000

39,900

2

TTK524PB / MCC5241B

-

24,000

50,900

3

TTK530KB / MCC5301B

-

30,000

58,900

4

TTK536KB / MCC5361B

-

34,000

67,900

5

TTK536KD / MCC5361B (380)

-

34,000

70,900

>>รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

-

 

 

 

เครื่องปรับอากาศ TRANE ประเภท คอยล์เปลือยต่อท่อลมระยะสั้น 

ลำดับที่

MODEL

ประหยัดไฟ

BTU

ราคา

1

TTK512QB / MCD012AA

-

12,000

20,200

2

TTK515QB / MCD018AA

-

15,000

23,200

3

TTK518QB / MCD018AA

-

18,000

24,700

4

TTK518QB / MCD024AA

-

20,200

27,500

5

TTK524QB / MCD024AA

-

24,000

30,500

6

TTK530QB / MCD030EB

-

30,000

35,500

7

TTK530QB / MCD036EB

-

33,000

37,700

8

TTK536QB / MCD036EB

-

36,000

39,700

9

TTK536QD / MCD036EB (380)

-

36,000

42,700

>>รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด