ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เครื่องปรับอากาศ CARRIER

 

เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบติดผนัง รุ่น 42TSR

 

รุ่นติดผนัง (CRYSTAL)  
MODEL   BTUH EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรส
ราคา เครื่อง
CONDENSING FANCOIL เชอร์      
38TSR007 42TSR007 6,554 11.2 220V ROTARY


10,500
38TSR010 42TSR010 8,738 11.6 220V ROTARY


13,900
38TSR012 42TSR012 13,090 11.2 220V ROTARY  

15,600
38TSR018 42TSR018 17,536 12.2 220V ROTARY


24,500
38TSR024 42TSR024 21,837 10.2 220V ROTARY  

28,500
38TSR025 42TSR025 22,954 11.8 220V ROTARY  

34,700

 

 

                                                      คุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศ Carrier แบบติดผนังรุ่น 42TSR

 

 

 

 

เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบติดผนัง รุ่น 42TVR

 

รุ่นติดผนัง (TAURUS)  
MODEL      BTU
ระบบไฟฟ้า คอมเพรส
ราคา เครื่อง
CONDENSING FANCOIL เชอร์
   
38HAE024S110 42HAE024X 24,560 11.5 220V SCROLL
    34,700
38HAE030S110 42HAE030X 31,363 11.4 220V SCROLL
    52,600
38HAE036S110 42HAE036X 36,316 11.1 220V SCROLL
    59,800

 


 

 

                                                    คุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศ Carrier แบบติดผนังรุ่น 42TVR

 

 

 

 

เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบตั้งแขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5

 

 

รุ่น

EER

บีทียู

ราคาพร้อมติดตั้ง

38RE0125X/42VE004

11.23

12,736

24,000

38RE0185X/42VE006

11.15

19,037

31,000

38RE0185C5X/42VE006

11.36

20,309

36,000

38RE0255X/42VE008

11.00

25,997

37,000

38RE025SC5X/42VE008

11.65

26,143

42,000

38RE030SC5X/42VE010

11.32

32,308

44,000

38RE033SC5X/42VE0010-1

11.39

35,559

50,000

38RE033SCT5X/42VE010-1

12.13

35,419

53,000

38RE036BSC5X/42VE012

11.23

36,477

53,000

38RE036SC5X/42VE012

11.39

36,365

55,000

38RE040BSC5X/42VE014

11.40

40,944

59,000

38RE040BSC5X/42VE014

11.44

40,855

61,000

 

                   คุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศ Carrier แบบตั้งแขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5

 

 

รุ่นฝังฝ้า (CASSETTE)  4 ทิศทาง    
MODEL   BTUH EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรส 2010 DEALER PRICE ราคา เครื่อง
CONDENSING FANCOIL       เชอร์ CDU FCU TOTAL
38RE018G2 40KMT020X 19,107 10 220V ROTARY 16,800 27,000 43,800 39,900
38RE018SCG2 40KMT020X 19,107 10 220V SCROLL 20,500 27,000 47,500 42,900
38RE024G2 40KMT030X 25,249 10 220V ROTARY 20,300 30,000 50,300 45,900
38RE024SCG2 40KMT030X 25,249 10 220V SCROLL 24,300 30,000 54,300 48,900
38RE030G2 40KMT030X 30,026 9.6 220V ROTARY 25,800 30,000 55,800 49,900
38RE030SCG2 40KMT030X 30,026 9.6 220V SCROLL 27,400 30,000 57,400 51,900
38RE036G21 40KMT040X 36,167 9.6 220V ROTARY 29,500 34,000 63,500 57,900
38RE036BSCG21 40KMT040X 36,167 9.6 220V SCROLL 30,500 34,000 64,500 57,900
38RE036SCG21 40KMT040X 36,167 9.6 380V SCROLL 32,000 34,000 66,000 59,900
38RE040BSCG21 40KMT040X 40,944 9.6 220V SCROLL 34,500 34,000 68,500 61,900
38RE040SCG21 40KMT040X 40,944 9.6 380V SCROLL 36,000 34,000 70,000 63,900
38RE048SC 40KMT050X 48,000 STD 380V SCROLL 40,000 37,000 77,000 69,900
38RE060SC 40KMT060X 52,000 STD 380V SCROLL 46,200 39,000 85,200 76,900

 

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ  สี่ทิศทาง  Cassette Type        
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกัน
9,000-17,000 6,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
18,001-25,000 6,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
25,001-32,000 8,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
32,001-38,000 8,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
38,001-48,000 8,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
48,001-56,000 9,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
56,001-60,000 10,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
60,001-80,000 12,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ  สี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)    
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ    
9,000-17,000 350 บาท 45 บาท 300 บาท 450 บาท    
18,001-25,000 450 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท    
25,001-32,000 550 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท    
32,001-38,000 600 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท    
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท    
48,001-56,000 700 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท    
56,001-60,000 750 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท    
60,001-80,000 900 บาท 120 บาท 500 บาท 450 บาท
 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด