ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เครื่องปรับอากาศ AMENA AIR

 
 

 

เครื่องปรับอากาศ   AMENA  อามีนา          
ติดผนังรีโมทไร้สาย  เบอร์ 5  รุ่นใหม่ โชว์อุณหภูมิห้องขณะเปิดใช้งาน      
สารทำความเย็น  F22  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี            
ชื่อรุ่น    ขนาด  ระบบไฟ เบอร์ ราคาเครดิต ราคาพิเศษ ค่า ราคาเงินสด
Fancoil    บีทียู  โวลต์ EER พร้อมติดตั้ง เงินสด ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง
WJ09MNVRE JC09RSVRE     9,247 220 11.71       19,400      11,900    2,000    13,900
WJ13MNVRE JC13RSVRE    12,326 220 11.68       21,400      13,900    2,000    15,900
WJ18MNVRE JC18RSVRE    18,556 220 11.81       27,900      19,900    2,500    22,400
WJ24MNVRE JC24RSVRE    25,251 220 11.72       31,900      26,900    2,500    29,400
Promotion  ติดตั้งแอร์วันนี้ แถมฟรี!!!  Slim Duct ราวครอบท่อแอร์ ยาว 4เมตร  (มีจำนวนจำกัด)  

    
  
 

เครื่องปรับอากาศ   AMENA  อามีนา          
ติดผนังรีโมทไร้สาย  เบอร์ 5 ม.อ.ก.2135/2545  ฟอกอากาศ Bio Filter      
แอร์ติดผนัง ออกแบบทดแทนแอร์ตั้ง/แขวน ส่งลมไกล 12 เมตร "SUPER LONG FLOW"    
สารทำความเย็น  F22  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี            
ชื่อรุ่น    ขนาด  ระบบไฟ เบอร์ ราคาเครดิต ราคาพิเศษ ค่า ราคาเงินสด
Fancoil Condensing  บีทียู  โวลต์ EER พร้อมติดตั้ง เงินสด ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง
WY09MNVGE PC09RSVGE     9,864 220 11.79       20,900      12,900    2,500        15,400
WY14MNVGE PC14RSVGE    13,877 220 11.72       22,900      14,900    2,500        17,400
WY16MNVGE PC16RSVGE    15,243 220 12.28       29,900      21,900    2,500        24,400
WY19MNVGE PC19RSVGE    18,814 220 11.91       29,900      21,900    2,500        24,400
WY26MNVZE PC26CSVZE    24,184 220 11.29       31,900      25,900    2,500        28,400
WXT33MNVGM PC33RSVGM    33,100 220 10.20       43,700      40,900    3,500        44,400
WXT36MNVGM PC36RSVZM    36,200 220 9.65       47,100      43,900    3,500        47,400
WXT36MNVZM PC36CSVZM    36,500 220 9.61       49,300      46,900    3,500        50,400
WXT36MNVGM PC36RSYGM    36,200 380 9.65       50,200      48,900    3,500        52,400
WXT36MNVZM PC36CSYZM    36,500 380 9.66       52,700      49,900    3,500        53,400
WXT40MNVGM PC40CSYGM    40,000 380 9.70       59,700      54,900    4,500        59,400
WXT48MNVGU VC48CSYGU    48,000 380 10.32       61,900      57,900    4,500        62,400
WE10MNVQE MC10RSVQE     9,591 220 11.84       19,900      11,900    2,500        14,400
WE13MNVQE MC13RSVQE    13,869 220 11.93       22,900      14,900    2,500        17,400
WY10MNVQE PC10RSVZE    10,354 220 12.15       22,900      14,900    2,500        17,400
Promotion  ติดตั้งแอร์วันนี้ แถมฟรี!!!  Slim Duct ราวครอบท่อแอร์ ยาว 4เมตร  (มีจำนวนจำกัด)  
ราคาเครดิตพร้อมติดตั้ง เหมาจ่ายค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน สะดวกต่อการประเมินราคาจำกัดงบประมาณ
ขนาด 33000-48000 BTU  เป็นระบบ SUPER LONG FLOW  ส่งลมไกล12เมตร     
ขนาด 33000-48000 BTU  มีระบบ AICS คอยล์ร้อนทำงานตามสภาวะอุณหภูมิภายนอก    
                 
ติดผนังรีโมทไร้สาย  เบอร์ 5 ม.อ.ก.2135/2545  ฟอกอากาศ Bio Filter      
สารทำความเย็น  F22  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แถม พัดลมทาวเวอร์      
ชื่อรุ่น    ขนาด  ระบบไฟ เบอร์ ราคาเครดิต ราคาพิเศษ ค่า ราคาเงินสด
Fancoil Condensing  บีทียู  โวลต์ EER พร้อมติดตั้ง เงินสด ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง
WX09MNVGE PC09RSVGE     9,864 220 11.79       21,100      15,900    2,500        18,400
WX14MNVGE PC14RSVGE    13,877 220 11.72       22,800      17,900    2,500        20,400
WX19MNVGE PC19RSVGE    18,814 220 11.91       31,500      24,900    2,500        27,400
WX26MNVZE PC26CSVZE    24,184 220 11.29       38,500      29,900    2,500        32,400
WX33MNVZE VC33CSVZE    30,456 220 11.15       56,500      48,900    3,500        52,400
WX36MNVGE VC36CSVGE    37,328 220 11.26       63,500      56,900    3,500        60,400
WX36MNVGE VC36CSYGE    37,063 380 11.37       64,500      57,900    3,500        61,400
Promotion  ติดตั้งแอร์วันนี้ แถมฟรี!!!  Slim Duct ราวครอบท่อแอร์ ยาว 4เมตร  (มีจำนวนจำกัด)  
ราคาเครดิตพร้อมติดตั้ง เหมาจ่ายค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน สะดวกต่อการประเมินราคาจำกัดงบประมาณ
ขนาด 33000-48000 BTU  เป็นระบบ SUPER LONG FLOW  ส่งลมไกล12เมตร     
ขนาด 33000-48000 BTU  มีระบบ AICS คอยล์ร้อนทำงานตามสภาวะอุณหภูมิภายนอก    

 

 

 

มาตรฐานใหม่ "แอร์ติดผนัง" ทดแทน แอร์ตั้งแขวน ส่งลมเย็นได้ไกล12เมตร คอยล์เย็นส่งลมโดยมอเตอร์2ลูกทรงพลัง  
คอยล์ร้อนใช้ระบบ  (Ambient Intelligent Control System) ระบบเปลี่ยนความเร็วรอบพัดลมให้เหมาะกับอุณหภูมิภายนอก
ทำให้เสียงพัดลมเงียบและประหยัดพลังงาน

   

ถอดล้างได้ถึงชั้นในสุด ...คุณเองก็สามารถทำความสะอาดได้ง่าย...
สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ผสมอยู่ภายในเครื่องทุกชิ้นส่วน..ทำให้ห้องสะอาดปราศจากเชื้อแบคทีเรีย
เหมาะกับท่านที่....สนใจเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ
แผ่นฟอกอากาศขนาดใหญ่..เต็มพื้นที่หน้าคอยล์เย็นเพื่อความสะอาดสูงสุด

แบบฝังในฝ้า กระจายลม4ทิศทาง    พร้อมระบบลดเสียง AICS  ม.อ.ก.2135/2545        
สารทำความเย็น  F22  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี          
ชื่อรุ่น    ขนาด  ระบบไฟ เบอร์ ราคาเครดิต ราคาพิเศษ ค่า ราคาเงินสด  
Fancoil Condensing  บีทียู  โวลต์ EER พร้อมติดตั้ง เงินสด ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง  
LC13MNVZM PC13RSVZM     12,000 220 10.25          44,000       33,900 6,000            39,900       
        16,000 220 10.00          45,800       36,900 6,000            42,900        
        18,100 220 9.80          46,400       37,900 6,000            43,900       
        23,200 220 9.87          52,200       41,900 6,000            47,900       
        26,000 220 9.74          57,000       45,900 6,000            51,900        
        33,500 220 9.70          72,500       55,900 6,000            61,900        
        36,000 220 9.73          77,100       57,900 6,000            63,900        
        36,000 220 10.02          79,300       59,900 6,000            65,900       
        36,000 380 9.86          77,100       57,900 6,000            63,900        
        36,000 380 9.90          79,300       59,900 6,000            65,900        
        38,000 380 8.74          82,900       62,900 6,000            68,900        
Promotion  ติดตั้งแอร์วันนี้ แถมฟรี!!!  Slim Duct ราวครอบท่อแอร์ ยาว 4เมตร  (มีจำนวนจำกัด)    
ราคาเครดิตพร้อมติดตั้ง เหมาจ่ายค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน สะดวกต่อการประเมินราคาจำกัดงบประมาณ  

 

 

แบบฝังในฝ้า กระจายลม4ทิศทาง    พร้อมระบบลดเสียง AICS  ม.อ.ก.2135/2545          
สารทำความเย็น  F22  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี          
ชื่อรุ่น    ขนาด  ระบบไฟ เบอร์ ราคาเครดิต ราคาพิเศษ ค่า ราคาเงินสด  
Fancoil Condensing  บีทียู  โวลต์ EER พร้อมติดตั้ง เงินสด ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง  
LCB24MNVZM PC24RSVZM     23,200 220 9.87          53,500       41,900 6,000            47,900        
        26,000 220 9.74          58,500       45,900 6,000            51,900      
        33,100 220 9.62          74,000       56,900 6,000            62,900       
        36,200 220 9.60          79,000       59,900 6,000            65,900        
        36,500 220 9.61          81,000       61,900 6,000            67,900      
        36,200 380 9.63          79,000       59,900 6,000            65,900        
        36,500 380 9.73          81,000       61,900 6,000            67,900        
        38,000 380 8.64          84,000       63,900 6,000            69,900     
        42,000 380 9.23          89,000       67,900 8,000            75,900       
        45,000 380 9.57          94,000       71,900 8,000            79,900       
        52,000 380 9.63          99,500       76,900 8,000            84,900       


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด