ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เครื่องปรับอากาศCENTRAL AIR

    

 

แอร์เซ็นทรัล แบบติดผนัง ระบบโรตารี่ รีโมทไร้สาย มาตรฐาน ม.อ.ก.2134  ระบบน้ำยา R 32
ชื่อรุ่น    ขนาด  ระบบไฟ เบอร์ ราคาเครดิต ราคาพิเศษ ค่า ราคาเงินสด
Fancoil น้ำยาแอร์  บีทียู  โวลต์ EER พร้อมติดตั้ง เงินสด ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง
CFW-IFE09 R 32     9,280 220 12.2     15,900    10,900     2,000     12,900
CFW-IFE13 R 32   12,759 220 12.1     16,900    11,900     2,000     13,900
CFW-IFE18 R 32   18,083 220 12.1     24,400    18,900     2,500     21,400
CFW-IFE25 R 32   25,363 220 12.2     32,400    26,900     2,500     29,400

  

   

           

แอร์เซ็นทรัล แบบติดผนัง ระบบโรตารี่ รีโมทไร้สาย มาตรฐาน ม.อ.ก.2134
ชื่อรุ่น    ขนาด  ระบบไฟ เบอร์ ราคาเครดิต ราคาพิเศษ ค่า ราคาเงินสด
Fancoil    บีทียู  โวลต์ EER พร้อมติดตั้ง เงินสด ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง
CFW-P09 R22     9,000 220 9.66     14,900     9,900     2,000     11,900
CFW-P13 R22   13,000 220 9.60     16,900    11,900     2,000     13,900
CFW-P18 R22   19,000 220 9.86     23,400    17,900     2,500     20,400
CFW-P24 R22   25,000 220 9.66     28,400    22,900     2,500     25,400
                 
แอร์เซ็นทรัล แบบติดผนัง ระบบโรตารี่ รีโมทไร้สาย มาตรฐาน ม.อ.ก.2134
ชื่อรุ่น    ขนาด  ระบบไฟ เบอร์ ราคาเครดิต ราคาพิเศษ ค่า ราคาเงินสด
Fancoil    บีทียู  โวลต์ EER พร้อมติดตั้ง เงินสด ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง
CFW-2I09 R22     9,000 220 9.66     14,900     9,900     2,000     11,900
CFW-2I13 R22   13,000 220 9.60     16,900    11,900     2,000     13,900
CFW-2I18 R22   19,000 220 9.86     23,400    17,900     2,500     20,400
CFW-2I24 R22   25,000 220 9.66     28,400    22,900     2,500     25,400

 

 


 

 

รุ่น IF Series   แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย  ประหยัดไฟเบอร์ 5  ลมเบาเหมาะกับห้องนอน เน้นความเงียบ
ค่าประหยัดไฟเบอร์ 5 EER สูงกว่า 11.5  และ มอก.2134 รักษาสิ่งแวดล้อม  ไม่มีแสงรบกวนขณะเครื่องทำงาน
ชื่อรุ่น    ขนาด  ระบบไฟ เบอร์ ราคาเครดิต ราคาพิเศษ ค่า ราคาเงินสด
Fancoil    บีทียู  โวลต์ EER พร้อมติดตั้ง เงินสด ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง
CFW-2IF09 R22     9,388 220 5     17,900    12,900     2,000     14,900
CFW-4IF12 R22   12,096 220 5     18,900    13,900     2,000     15,900
CFW-4IF18 R22   18,257 220 5     25,400    19,900     2,500     22,400
CFW-2IF24 R22   24,197 220 5     32,400    26,900     2,500     29,400
CFW-IF25 R22   25,927 220 5     33,400    27,900     2,500     30,400
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด