ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


บริการติดตั้งลิฟท์

 ติดตั้งลิฟท์ชั้นละ 20,000 บาท 

   ซ่อมบำรุงรายปี เริ่มปีละ 15,000 บาท

 Wiring & Test ชุดละ 40,000 บาท

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด